...
cheapcarhirebgd@gmail.com

O Nama

O NAMA - CHEAP CAR HIRE

Cheap car hire. Naša misija

Cheap car hire je sebi zadala misiju da ponudi brzu i udobnu online rezervaciju vozila turistima, poslovnim ljudima i kompanijama bilo na jedan dan, vikend, mjesec ili operativni višegodisnji najam vozila za kompanije.

Kada smo pokrenuli aplikacije www.cheapcarhire.rent misija je da jakom poslovnom strategijom, kroz dijapazon renomiranih proizvoda i kompleksnu uslugu, kao i prilagođavanjem individualnim zahtevima i savetovanjem, ponudimo krajnjim korisnicima i franšiznim partnerima najbolja rešenja za iznajmljivanje vozila.

Kap prva low cost rent a car agencija u Evropi, cilj nam je da najkvalitetnom uslugom, a ujedno i najnižom cijenom za najam vozila, dodjemo do naših korisnika.

Cheap car hire aplikacija za najam vozila stvara dodatu vrednost pružanjem kvalitetne online usluge, po najnovijim preporukama IT stručnjaka, koju smo i prepoznali kao novu poslovnu prilika, i postavili smjernice za nove tržišne trendove. Želimo da zadržimo posebnost po kvalitetu, jedinstvenost po brzoj usluzi, a kvantitet po niskoj cijeni, da budemo sinonim uspešne i društveno odgovorne kompanije.

U offline svijetu težimo da kvalitetnom višejezičnom korisničkom podrškom pridobijemo naše potencijalne korisnike usluga, i da ponudimo svaku pomoć trenutnim korisnicima usluga.

Naša misija je da kvalitetnom i stručnom uslugom garantujemo pozitivno iskustvo korisnika naših usluga i zadovoljenje svih njihovih potreba. Insistiramo na važnosti profesionalnog odnosa osoblja prema korisnicima usluga i primene novog koncepta najma vozila, kao i neprestane edukacije zaposlenog osoblja, a sve u cilju što uspešnijeg obavljanja delatnosti najma i lizinga vozila.

Cheap car hire. Naša Vizija

Naša vizija je sveobuhvatno povećanje tržišnog udela i strateško povezivanje sa odabranim franšiznim partnerima u zajedničkom nastupu na tržištima, te ekstenzivan razvoj kompanije kao sistema za potpunu servisno-logističku podršku korisnicima, organizovanu na modernim ekonomskim principima uz primenu najbolje svetske prakse.

Cheap car hire održava status vodeće regionalne rent a car aplikacije po stalnim ulaganjima u resurse, ponajviše kadrovske, te konstatnim praćenjem svetskih tehnoloških IT trendova, i redovnim monitoringom korisničkog doživljaja, kako online tako i offline, tako da težimo ka cilju kompletnog korisničkog ugođaja.

U vreme intenzivnih promena cilj nam je da opravdamo povjerenje korisnika naših usluga, i zadržimo epitet moderne, inovativne i efikasne kompanije, koja nudi uslugu najvišeg kvaliteta ali i najnižu cijenu u oblasti najma vozila.

Cheap car hire nudi našim zaposlenima stimulativno radno okruženje, motivišemo ih i inspirišemo da postignu željene rezultate i ostvare svoje poslovne ciljeve.

Kao društveno-odgovorno kompanija pomažemo, učestvujemo i angažujemo se za dobrobit zajednice, kroz značajnije projekte na  regionalnom i međunarodnom nivou.

Naša misija do 2021. godine je izdavanje vozila putem terminala gdje će se buking, plaćanje, preuzimanje ključeva, izdavanje ugovora i računa raditi preko terminala, bez prisutva radnika, tako da će se ubrzati procs izdavanja a umanjiti cijena najma vozila, jer neće biti potrebe za angažovanjem radne snage. Plan je da se prvi terminali uvedi u upotrebi 2020. godine.

Cheap car hire. Otvorenost

Cheap car hire zna da je znanje moć i rado delimo naše znanje i iskustvo. Uvek ćemo pomoći našim partnerskim kompanijama, i našim korisnicima usluga u rešavanju bilo kog problema. Takođe ćemo poslušati svakoga ko želi da iskaže svoje mišljenje. Uvek otvoreni za saradnju.

Cheap car hire. Fleksibilnost

Cheap car hire, uvek prihvata pozitivne  promenu za bolju budućnost. Uvek prihvatamo doživotno učenje. Trenutni neuspeh ne dozivljavamo kao poraz, jer znamo da smo na pravom putu ka uspehu.

Cheap car hire. Kreativnost

Cheap car hire podržava radoznalost, usavršavanje i želju za istraživanjem ideja, jer čovek se uči dok je živ. Ne volimo pasivnost i zato iniciramo pozitivne promene i želju za napretkom. Nikada ne prestajemo da radimo na boljim rešenjima.

Cheap car hire. Ključne vrednosti:

Naša strategija poslovanja bazirana je na našim ključnim vrednostima koje su ujedno i stubovi našeg uspeha.
Kvalitet – ulažemo svoj maksimum da svoje proizvode i usluge održimo u rangu najvišeg kvaliteta;
Odgovornost – kako kroz poslovanje, tako i kroz aktivan doprinos razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo;
Rezultat – uspeh koji je merljiv na polju prodaje, odnosa sa zaposlenima, partnerima i korisnicima naših usluga;
Inovativnost u pristupu korisnicima i kroz postavljanje novih trendova u sferi online prodaje;
Naši zaposleni – pokretačka snaga koja svakodnevno doprinosi rastu i razvoju kompanije;
Timski duh koji je bitan za ostvarenje zajedničkog cilja za koji smo uzajamno odgovorni;
Poverenje koje ostvarujemo sa klijentima i partnerima, koje je baza našeg održivog razvoja.

Cheap car hire. Kvalitet i standardi:

Cheap car hire pravi sliku moderne, odgovorne i kvaliteno organizovane kompanije što potvrđuju i garantuju:

  • Politika privatnosti
  • Kriptovani https protokol
  • Prilagodljiva mobilna aplikacija
  • Potpuno ispunjenje GDPR EU direktive
  • Korporativna odgovornost
  • Odgovornost prema korisnicama usluga
  • Odgovornost prema poslovnim i franšiznim partnerima
  • Odgovornost prema zaposlenima
  • Humanitarnoj odgovornosti
  • Zaštiti životne sredine

Tamo gdje Cheap car hire ima prepoznatljiv logo, garantujemo Vam da ste na pravom mjestu za najpovoljniji cijene za rent a car usluge.

Budite sa najboljima. Vaše Cheap car hire osoblje.

-
Nasa flota
-
Napravljeno rezervacija
® 2019 Cheap car hire - All rights reserved
Call Us Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.