cheapcarhirebgd@gmail.com

Cheap car hire. Uslovi najma I politika privatnosti!

Cheap Car Hire. Uslovi najma i politika privatnosti! Verzija 1 od 06. Maj, 2019 Godine

1. Uslovi najma – Osnovne odredbe i uslovi

2. Politika osiguranja

3. Sigurnost licnih podataka – GDPR

4. Odricanje od odgovornosti

5. Politika otkazivanja – Izmene rezervacije i vracanja deposita

5.1 Ukoliko ste kupili CF Osiguranje (naknada za otkazivanje rezervacije), bilo koje promene , otkazivanje rezervacije i prekid rezervacije su besplatne. Kupljena osiguranja su iskljucena iz refundacije (SCDW, TP, CF, CB, CB250+). Kompletna sredstva se refundiraju, osim provizije banke 3% za obradu platnih kartica i kursne razlike.
5.2 U slucaju kvara, rok za zamenu vozila je 6h. ukoliko je vozilo u drzavi iznajmljivaca, odnosno 24h. ukoliko je vozila izvan drzave iznajmljivaca. Obavezna je prijava stete na mail carhirecheap@gmail.com Rok za zamenu tece od 08.00am sledeceg radnog dana.
5.3 U slucaju saobracajne nezgode, rok za zamenu vozila je 6h. ukoliko je vozilo u drzavi iznajmljivaca, odnosno 24h. ukoliko je vozila izvan drzave iznajmljivaca. Obavezna je prijava stete na mail carhirecheap@gmail.com Rok za zamenu tece od 08.00am sledeceg radnog dana.
5.4 Kupljena osiguranja (SCDW, TP, CB, CB250+); CF nije moguce refundirati.
5.5 U slucaju nesaglasnosti iz clana 5.2 angazovace se ovlasceni servis za proveru ispravnosti vozila. Ukoliko je vozilo ispravno za voznju, trosak dostave vozila u ovlasceni servis, povratka vozila, troskove kontrole vozila i administrativne troskove placa Iznajmljivac.

6. Politika privatnosti – Zastite licnih podataka

7. Uslovi najma – Dodatne odredbe i uslovi – Osiguranja

8. Obaveze kompanije – Kodeks ponasanja

9. Obaveze korisnika rent a car usluga

10. Zavrsne odredbe

Ovim uslovima najma odredjuju se prava i obaveze izmedju iznajmljivaca sa jedne strane (Simeun rent a car i fransizni partneri) u daljem tekstu Iznajmljivac i korisnika usluga sa druge strane (Korisnik nasih usluga ili potencijalni korisnik nasih usluga) u daljem tekstu korisnik usluga, a koji predstavljaju uslugu rezervacije vozila putem aplikacije www.cheapcarhire.rent i izdavanja vozila u fizickom smislu, rezervisanih putem nase aplikacije www.cheapcarhire.rent

1. Uslovi najma-osnovne odredbe i uslovi

1.1 ”Iznajmljivac” izdaje na najam vozilo navedeno u ugovoru o najmu korisniku usluga, na period i pod uslovima navedenim u Ugovoru o najmu.

1.2. Potpisivanjem ugovora o najmu korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju i sa stanjem goriva, navedenim u Ugovoru o najmu.

1.3. Korisnik se obavezuje da plati gorivo utrošeno u toku najma kao i uslugu dopune utrošenog goriva.

1.4. Korisnik se obavezuje da vozilo vrati sa svom pripadajućom ili dodatnom opremom i dokumentima sa kojima je preuzeo vozilo, što je navedeno u check listi, koja je sastavni dio Ugovora.

1.5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtjev ”Iznajmljivac-a ”. U slučaju da želi da produži najam, korisnik će zatražiti pisanu saglasnost ”Iznajmljivac” -a, minimum 24 časa prije isteka ugovorenog roka i istovremeno je dužan da odmah plati dodatni depozit. Iznajmljivac zadrzava pravo da ne produzi ugovor.

1.6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom Ugovoru navedena kao drugi vozač.

1.7. Vozilo se ne smije koristiti:

za šlepanje drugih vozila;

za sportska takmičenja;

ako je korisnik pod uticajem alkohola ili narkotika;

ako je pretovareno, odnosno ako se u njemu vozi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila;

za prevoz životinja, lako zapaljivog I eksplozivnog materijala, materijala sa neprijatnim mirisom, te materijala koji svojim oblikom može oštetiti unutrašnjost vozila.

-ukoliko na ugovoru nije naveden kao vozac ili dodatni vozac

-Ogranicenja za prelazak granice: sa vozilima klase A ( Schevrolet Smark i Mercedes Smart) dozvoljen je prelazak granice do 150km. Od granicnog prelaza. Sa ostalim klasama vozila dozvoljen je prelazak granice do 250km. Od granicnog prelaza. Za prelazak granice obavezna je kupovina cross bordera do 250km.

Prelazak preko 250 km. od granice se placa 10,00 eura po danu za sve dane najma.

1.8. Korisnik ne može ustupiti svoja prava iz ovog Ugovora, niti smije prodati (otuđiti) vozilo ili djelove i opremu sa vozila.

1.9. Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granicu maticne zemlje gdje je vozilo izdato bez pisane saglasnosti Iznajmljivaca i koja mora biti navedena je navedena u Ugovoru o najmu.

1.10 Ukoliko korisnik usluga prekorači ugovoreni rok vraćanja (Drop off) vozila bez saglasnosti “Iznajmljivaca vozilo će se smatrati utajenim i o tome će “Iznajmljivac obavjestiti organe MUP-a. U takvom slučaju moze doci do neprijatnih situacija od strane drzavnih organa i korisnik će snositi svu materijalnu, moralnu i krivičnu odgovornost.

1.11. Korisnik je dužan da za vrijeme trajanja najma vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da redevno provjerava tečnost za hlađenje i ulje, a ukoliko je potrebno izvršii zamjenu ulja. Troškovi koje korisnik bude imao ovim radnjama mogu se priznati ukoliko je prethodno dobijena saglasnost od “Iznajmljivaca i na osnovu priloženih fiskalnih računa. Ukoliko korisnik ne posjedujete fiskalni racun troskovi se nece refundirati.

Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem, nepravilnom eksploatacijom vozila i voznjom po nekategorisanim putevima (Putevi bez asfaltne ili betonske podloge).

1.12. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja oštećenog vozila, troškove smanjenja vrijednosti i gubitak prihoda za dane nekoriscenja vozila.Korisnik će snositi troškove koje “Iznajmljivac može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika.

1.13. U slučaju da je prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima, Korisnik usluga je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma koje prouzrokuje korisnik ili neko treće lice. U slučaju štete prema trećim licima korisnik će snositi sve troškove koje “Iznajmljivac može imati po tom osnovu.

1.14. Korisnik se obavezuje da će vozilo, u vrijeme kada ne koristi isto, obavezno zaključavati i nositi ključeve i saobraćajnu dozvolu sa sobom. Po završetku ugovorenog perioda najma, korisnik je obavezan da vrati ključeve i dokumenta ili nadoknadi gubitak ili ostecenje istih i to po cenovniku:

1.14.1. Saobracajna dozvola se naplacuje 100,00 eura,

1.14.2. Kljucevi od 250,00 eura do 1700,00  eura

1.14.3. Zeleni karton 40,00 eura,

1.14.4. Jedna registarska tablica 100,00 eura.

Gore navedene stavke ne spadaju u nijedan vid osiguranja.

1.15. Korisnik oslobađa “Iznajmljivac-a” svake odgovornosti za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu u vrijeme trajanja najma i po vraćanju vozila iz najma.

1.16. Za vrijeme trajanja najma korisnik će sam snositi troškove garažiranja i parkiranja vozila, kazni za prekršaje u saobraćaju kao i druge troškove koji nisu redovni.

1.17. Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je preuzeo sve potrebne mjere da ne dođe do takvih kvarova.

1.18. Korisnik oslobadja Iznajmljivacabilo kakve materijalne naknade izazvane kvarom, ostecenjem ili saobracajnom nesrecom za vrijeme trajanja najma, i Iznajmljivacse odrice bilo kakve obaveze placanja.

1.19. Korisnik se odrice bilo kakve naknade i povracaja sredstava u slucaju ranijeg vracanja vozila, od onog navedenog u ugovoru o najmu.

1.20. Korisnik se obavezuje da će sve troškove po ovom Ugovoru platiti u zakonskom roku.

1.21. Sva placanja do momenta izdavanja vozila se vode kao depozit. Konačan obračun i plaćanje najma se vrši prilikom povratka vozila (drop off), i to nakon provjere da li na vozilu ima ostecenja, proverava se nivo goriva, zaprljanost vozila (osim normalne zaprljanosti), saobracajne kazne i slicno. U slucaju ostecenja vozila, ukoliko korisnik nema kupljeno SCDW osiguranje ili ima SCDW osiguranje a nema policijski zapisnik, sa prilogom alko test, steta se naplacuje na jedan od dolje navedenih nacina, do konacnog izmirenja duga. Obracun stete se vrsi po cenama ovlascenog servisa za delove, potrosni materijal, radna snaga, izgubljena dobit za potrebno vreme da se izvrsi opravka vozila i ostali dodatni troskovi. U slucaju vracanja zaprljanog vozila (Osim normalne zaprljanosti) od korisnika usluga se vrsi naplata iz depozita, zaduenjem platne kartice, ili na neki drugi zakonski nacin. Cene koje se primenjuju u slucaju dubinskog pranja tretiranjem hemijskim sredstvima: Kompletno vozilo 250,00 EUR. Sediste 40,00 EUR po komadu. Ukoliko su zadnja sedista iz jednog dela 120,00 EUR. Ukoliko korisnik usluga nema kupljeno SCDW osiguranje, vec je ostavio depozit, maksimalno ucesce u steti je u visini depozita (Ukoliko poseduje policijski izvestaj i izvestaj o negativnom alko testu) odnosno placa kompletnu stetu ukoliko ne poseduje policijski izvestaj i negativan izvestaj o alko testu. Ukoliko se steta desila u zemljama Evropske Unije uz Policijski izvestaj i negativan alko test, obavezan je i negativat test na narkotike. Ako korisnik usluga odbije da se testira na prisustvo narkotika ili alkohola u organizmu, osiguranja ne vaze, i sva steta ide na teret korisnika usluga. Konacan obracun i plaćanje se vrši gotovinom (iz depozita), zaduženjem kreditne kartice, i za pravna lica uplatom na žiro račun Iznajmljivac-a. Za pravna lica depozit se vraće nakon dokaza o izvršenom plaćanju. Za korisnike koji plaćaju kreditnom karticom, depozit se vraće nakon uspješne autorizacije na POS terminalu. U slučaju odbijanja transakcije, plaćanje najma se vrši iz depozita, ili na bilo koji drugi zakonski nacin. VIP korisnicima se moze izdati vozilo bez depozita.

1.22 Prilikom online rezervacije i online placanja Iznajmljivac garantuje za cenu i dostupnost klase vozila. Iznajmljivac zadrzava pravo zamjene klase vozila za vecu klasu ili istu klasu.

Ukoliko je rezervacija napravljena online preko aplikacije, bez online placanja, ne garantujemo dostupnost vozila, i zadrzavamo pravo otkazivanja u bilo kom momentu.

2. Politika osiguranja

Sva nasa vozila su osigurana od:

2.1. Obavezno osiguranje vozila prema trecim licima i CDW osiguranje (kasko osiguranje sa ucescem u steti koja je od 500,00 eura do 1500,00 eura zavisno od klase vozila). CDW osiguranje je ukljuceno u osnovnu cenu najma i polaze se depozit od 500,00 eura do 1500,00 eura, zavisno od klase vozila.

Osiguranja koja mozete dokupiti:

2.1.1 SuperCDW osiguranje (Ful kasko osiguranje gde su ukljucene sve stete u saobracaju, kradja vozila, stakla, sapozapaljenje vozila). Ostecenje guma nije ukljuceno. Uz kupljeno SuperCDW osiguranje ne ostavljate depozit. SCDW osiguranje se placa od 6,00 eura do 15,00 eura po danu, zavisno od klase vozila. Kupuje se u koraku 3. (Dodaci). Jedna steta po najmu je dozvoljena. U slucaju stete u toku najma, obavezni ste kupiti novo SCDW osiguranje za neiskoriscene dane najma.

2.1.2 TP osiguranje (Osiguranje guma sa asistencijom) se kupuje odvojeno, i placa se od 3,00 eura do 5,00 eura po danu, zavisno od klase vozila. Pokriva ostecenje guma i asistenciju. Kupuje se u koraku 3. (Dodaci).

Uz kupljeno SCDW i TP osiguranje vase ucesce u steti je 0,00 eura. Obavezan je zapisnik policije.

2.1.3 CF osiguranje (Naknada za otkazivanje rezervacije) Vas sprecava da izgubite sredstva ili deo sredstava u slucaju neplaniranog otkazivanja ili promjene rezervacije.Placa se 2,00 eura po danu. Kupuje se u koraku 3. (Dodaci).

Vazenje osiguranja u slucaju stetnog dogadjaja. Morate ispuniti dolje navedene uslove, da bi osiguranje bilo vazece.

2.2. Korisnik se obavezuje da u slučaju udesa štiti interese Iznajmljivac-atime što će:

zabilježiti imena, adrese i registarske oznake učesnika i svjedoka;

obezbjediti i skloniti vozilo na sigurno mjesto prije nego što ga napusti;

obavjestiti “Iznajmljivac-ai podnijeti pismeni izvještaj o šteti;

pozvat i isačekati organe saobraćajne policije da izvrše službeni izvještaj o šteti.

Ako korisnik propusti da u slučaju nezgode preduzme mjere navedene u prethodnom stavu, biće odgovoran za sve posljedice koje Iznajmljivac-amože imati zbog takvog njegovog propusta.

Napominjemo, da je obavezan zapisnik policije za sve stete (Saobracajna nesreca, Ostecenje od nepoznatih lica na parkingu, vanalizam i slicno) prilikom naplate stete od osiguranja. Ukoliko nemate zapisnik policije kasko osiguranje ne vazi, i korisnik pokriva kompletnu stetu.

U slucaju stete na automobilu, u kojoj korisnik ima djelimicnu ili potpunu odgovornost, primjenjivace se odredbe zakona o osiguranju drzave iznajmljivaca.

3. Sigurnost licnih podataka – GDPR

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI USKLADJEN SA GDPR DIREKTIVOM

3.1.

Ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem aplikacije WWW.cheapcarhire.rent (U daljem tekstu: Iznajmljivac), koja je u vlasnistvu: Simeun rent a car doo-Podgorica, sa adresom: Ilije Plamenca 6s, postanski broj: 81000 Drzava: Crna Gora, PIB: 02922541 (U daljem tekstu: Iznajmljivac), i koja je namijenjena za online rezervacije vozila i predstavlja online uslugu pravnog lica: Simeun rent a car doo-Podgorica, sa adresom: Ilije Plamenca 6s, postanski broj: 81000 Drzava: Crna Gora, PIB: 02922541-Iznajmljivac.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja online Servisa.

3.2.

Iznajmljivac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

3.3.

Podaci koji se obrađuju moraju biti tacni i potpuni, kao i da se zasnivaju na istinitom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

3.4.

Pre prikupljanja podataka, Iznajmljivac u svojstvu rukovaoca podacima obaveštava lica na koje se podaci odnose o sledećem: Da je Rukovaoc podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka u ime Iznajmljivaca ovlasteno od strane Iznajmljivaca za prikupljanje istih, i da je svrha prikupljanja i obrade podataka sledeca:

3.4.1 Omogućavanje pružanja usluge informacionog društva,

3.4.2 Bezbednost korisnika Servisa,

3.4.3 Posredovanje, odnosno omogućavanje zaključenja ugovora između korisnika Servisa i Iznajmljivaca o zakazivanju, rezervisanju i najmu rent a car vozila.

3.4.4 Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica, i to korisnika usluga koji putem Servisa stupaju u ugovorni odnos povodom zakazivanja, rezervisanja i najma rent a car vozila, radi ispunjenja tog ugovornog odnosa, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i pozitivnim zakonskim propisima.

3.4.5 Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod iznajmljivaca, i imaju ovlašćenje od Iznajmljivaca za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

3.4.6 Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa, odnosno da koristi usluge Iznajmljivaca , nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o turizmu, odnosno zakonima i propisima koji regulišu prava vezano za rent a car usluge, iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila i limo servis, a radi ostvarivanja prava i ispunjenja uslova iz navedenih zakona i propisa.

3.4.7 Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo. Ukoliko zelite povuci pristanak i izbrisati vase podatke pratite sledeci link.

3.4.8 Da u slučaju nedozvoljene obrade podataka o korisnicima servisa od strane iznajmljivaca, imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

3.5.

Način pružanja i korišćenja usluga Iznajmljivaca, uređen je Uslovima Najma na internet stranici iznajmljivaca.

3.6.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

ime,

prezime,

datum rođenja

adresa (mesto, opština, država),

broj (mobilnog) telefona,

e-mail adresa,

IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).

3.7.

Iznajmljivac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa.

Ove podatke Iznajmljivac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoju uslugu online servisa, i dodatno ih usmjerio i prilagodio posjetiocima i Korisnicima aplikacije.

3.8.

Naš mail newsletter pruža korisnicima nove informacije o novostima, popustima, specijalnim ponudama, akcijama, novin proizvodima, i ostalim informacijama i marketinskim aktivnostima. Naš newsletter poslaćemo samo onim korisnicima koji su pristali da ga dobijaju. Možete se u svakom trenutku odjaviti sa nase liste, i to ce Vam se omoguciti da ucinite klikom na link uz svaki broj newslettera kojeg Vam posaljemo na vasu mail adresu.

3.9.

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke odnosno posrednika u plaćanju.

Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka kompanija nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije u ITY sektoru zastite i sigurnosti prenosa podatka. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica odnosno posrednik u plaćanju, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama posrednika plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu i Iznajmljivac-u

3.10.

Sva opšta akta Iznajmljivaca moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Iznajmljivaca nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

3.11.

Svaki primerak ovog Pravilnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

3.12.

Fransizni partneri iznajmljivaca, sa kojima iznajmljivac ima ugovor za online rezervacije vozila su saglasni sa ovim pravilnikom i u obavezi su da postuju sve odredbe i clanove Pravilnika o zastiti podataka o licnosti uskladjene sa GDPR direktivom.

Podgorica, Crna Gora, Datum: 05.03.2018. godine
Simeun rent a car doo, Podgorica, Montenegro
____________________

Direktor, Andjela Aleksic

5. Politika otkazivanja – Izmene Rezervacije i Vracanja Deposita

5. Politika otkazivanja i Izmene rezervacije – Povracaj depozita 

5.1 Ukoliko ste kupili CF Osiguranje (naknada za otkazivanje rezervacije), bilo koje promene , otkazivanje rezervacije i prekid rezervacije su besplatne. Kupljena osiguranja su iskljucena iz refundacije (SCDW, TP, CF, CB, CB250+). Kompletna sredstva se refundiraju, osim provizije banke 3% za obradu platnih kartica i kursne razlike.
5.2 U slucaju kvara, rok za zamenu vozila je 6h. ukoliko je vozilo u drzavi iznajmljivaca, odnosno 24h. ukoliko je vozila izvan drzave iznajmljivaca. Obavezna je prijava stete na mail carhirecheap@gmail.com Rok za zamenu tece od 08.00am sledeceg radnog dana.
5.3 U slucaju saobracajne nezgode, rok za zamenu vozila je 6h. ukoliko je vozilo u drzavi iznajmljivaca, odnosno 24h. ukoliko je vozila izvan drzave iznajmljivaca. Obavezna je prijava stete na mail carhirecheap@gmail.com Rok za zamenu tece od 08.00am sledeceg radnog dana.
5.4 Kupljena osiguranja (SCDW, TP, CB, CB250+,CF) nije moguce refundirati.
5.5 U slucaju nesaglasnosti iz clana 5.2 angazovace se ovlasceni servis za proveru ispravnosti vozila. Ukoliko je vozilo ispravno za voznju, trosak dostave vozila u ovlasceni servis, povratka vozila, troskovi kontrole vozila, placa Iznajmljivac.

6. Politika Privatnosti – Zastite Licnih Podataka

6.1 KAKO IZNAJMLJIVAC CUVA I STITI MOJE LICNE PODATKE

Iznajmljivac ovim obaveštava korisnike usluga o obradi njihovih ličnih podataka.

Iznajmljivac obradjuje minimum licnih podataka korisnika usluga samo u svrhe definisane zakonom, i u onoj meri koja je neophodna za ispunjavanje obaveza iznajmljivaca prema korisniku usluga, a koje iznajmljivac ima definisane ugovornim obavezama, kako bi se pružila kvalitetna usluga korisnicima usluga.

Iznajmljivac koristi lične podatke za unapredjenje i sprovođenje poslovnih aktivnosti, na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Iznajmljivac nikada nece otkriti licne podatke trecoj strani osim po sili zakona (regulatorni organi, policija, sud, drzavni organi i banke).

Iznajmljivac posjeduje i obradjuje podatke u skladu sa Zakonom i dobrovoljnim pristankom korisnika usluga.

Rezervacijom vozila preko nase aplikacije, ili potpisivanjem ugovora o najmu rent a car vozila, korisnik usluga prihvata da je obavešten unapred od strane iznajmljivaca o pravilima za obradu ličnih podataka.

Korisnik usluga, ovim daje dobrovoljnu saglasnost da Iznajmljivac moze obradjivati podatne korisnika usluga u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, i GDPR direktivom.

U skladu sa Zakonom o zaštiti licnih, putem sledeceg linka Vam se omogucava brisanje ili izmjena podataka.

Zahtjev za brisanjem podataka mozete iskljucivo poslati nakon vracanja vozila.

U slucaju zahtjeva za brisanjem podataka pre pocetka najma, rezervacija se ponistava i primenjuju se odredbe Politika ponistenja-izmjene rezervacije i povratka depozita.

U slucaju zahtjeva za brisanjem podataka tokom najma, ugovor se prekida bez prava obestecenja korisnika usluga za neiskoriscene dane najma.

Iznajmljivac se ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta aplikacije www.cheapcarhire.rent ili propusta zaposlenih sluzbenika iznajmljivaca.

6.2. NAŠE MISLJENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI LICNIH PODATAKA

Privatnost i zaštita podataka nasih korisnika usluga spadaju u osnovna ljudska prava i nas su prioritet. Nasa je obaveza voditi brigu za korisnike usluga i njihove licne podatke.

Licni podaci korisnika usluga su odgovornost, oni ce biti prikupljeni i obrađeni samo u slucaju rezervacije preko nase aplikacije za online bukiranje vozila u mjeri u kojoj je to neophodno, i prilikom izdavanja vozila odnosno potpisivanja ugovora.

Nikad nećemo prodavati, iznajmljivati ili na drugi način distribuirati ili javno objavljivati vaše licne podatke, ili djelove vasih licnih podataka.

6.3 PRAVNI OKVIR

Zajedno sa našim poslovnim i internim kompjuterskim aplikacijama, ova aplikacija je osmišljena u skladu sa sljedećim nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim za zaštitu licnih podataka i privatnost korisnika usluga:

6.3.1. Direktiva EU o zaštiti licnih podataka (DPD)

6.3.2. Zakon o zaštiti potrošača

6.3.3. Zakon o zaštiti licnih podataka

6.3.4. Opsta uredba o zaštiti podataka EU (GDPR)

6.3.5. Zakon o elektronskom poslovanju

Uskladjenost veb aplikacije iznajmljivaca je u gore navedenim zakonskim propisima koju podrzavaju sve clanice EU, i najvjerovatnije je web aplikacija iznajmljivaca uskladjena sa zakonima o zaštiti podataka i privatnosti korisnika koje su postavile i mnoge druge zemlje. Ako niste sigurni da li je web aplikacija u skladu s posebnom zakonskom regulativom o zaštiti podataka i zakonima o zaštiti podataka u vašoj maticnoj zemlji, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka putem ovog linka radi detaljnih pojasnjenja.

6.4. LICNE INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO I RAZLOG PRIKUPLJANJA

Ova aplikacija prikuplja i koristi licne podatke iz sljedećih razloga:

Praćenje posjeta web lokaciji

Ova web aplikacija koristi Google Analytics (GA) za praćenje interakcije korisnika, kako bismo ustanovili broj nasoj aplikaciji, odakle dolaze i upotpunili korsnicki dozivljaj ponencijalnim korisnicima usluga. Iako GA bilježi podatke kao što su vaša geografska lokacija, vaš uređaj, browser i operativni sastav koji koristite, nijedan od tih podataka ne može Vas licno identifikovati. GA također bilježi Internet protokol (IP) adresu sa koje se pristupa koja bi se mogla koristiti za licnu identifikaciju, ali Google nam ne omogucava pristup. Google smatramo obrađivačem podataka treće strane (pogledajte članak 4 u nastavku).

Google analitika upotrebljava kolačiće, a detalje o njima možete pronaći na vodičima za razvojne programere. Naša web aplikacija koristi implementaciju analytics.js GA.

Odbijanjem prihvatanja kolačića na vašem browseru, zaustavit će Google analitiku da prati bilo koji dio vašeg posjeta bilo kojem dijelu ove web aplikacije.

Email adresa za kontakt, ukoliko se odlucite da nas kontakturate putem kontakt forme ili online putem preko aplikacije, nece biti sacuvana na stranici niti obradjena od trece strane. Umjesto toga podaci će se prikupljati u e-pošti i bit će nam poslani putem Simple Mail Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su SSL tehnologijom (HTTPS) što znači da je sadržaj e-pošte kripovan pomoću SHA-2, 256-bitne kriptografije prije slanja preko interneta. Sadržaj elektronske pošte se obradjuje na nasim lokalnim racunarima.

6.5. PARTNERSKE FIRME KOJE OBRAĐUJU PODATKE (TREĆE OSOBE)

Koristimo određeni broj usluge poslovnih partnera za obradu licnih podataka u naše ime. Ove firme su pažljivo odabrane i sve su u skladu s propisima navedenim u članku 2.

6.6. KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

O svakom kršenju privatnosti podataka iz naše baze ili baze bilo kojeg od naših partnera obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da se može otkriti identitet vlasnika podataka.

6.7 GPS PRACENJE VOZILA

Sva vozila iznajmljivaca su opremljena GPS tehnologijom koja omogućuva određivanje pozicije vozila, istoriju kretanja, brzinu i napunjenost baterije vozila. Iznajmljivac zadržava pravo da opremi dodatne kategorije Vozila uređajem za praćenje. Online rezervacijiom vozila preko nase aplikacije ili potpisivanjem ugovora dali ste dobrovoljnu saglasnost da Iznajmljivac može da: prikuplja, koristi i cuva istoriju pozicije vozila, kretanja, brzine i napunjenost baterije vozila.

6.8 PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI I CUVANJU PODATAKA

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem IT industrije. Nećemo direktno obavijestiti naše klijente ili korisnike web aplikacije o eventualnim promjenama.

Preporučujemo da povremeno obilazite ovu stranicu u slucaju djelimicne izmjene izjave o privatnosti.

6.9 SVE NASE ONLINE AKTIVNOSTI SU USKLADJENE SA ZAKONIMA EUROPSKE UNIJE

1. EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC

2.Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189

3. GDPR (General Data Protection Regulation)-Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti-

4. Preporukama EU o zaštiti licnih podataka i elektronskom poslovanju.

7. Uslovi najma-dodatne odredbe i uslovi – Osiguranja

7.1 Korisnik se obavezuje da ce postovani lokalna zakonska ogranicenja za ogranicenje brzine na javnim putevima u drzavi iznajmljivaca.
7.2 Korisnik ce obavezuje da nece konzumirati alkohol, psihoaktivne supstance i tablete sa liste opojnih droga za vreme trajanja najma. U slucaju nepostovanja nijedno osiguranje ne vazi i korisnik placa kompletnu stetu.
Nepostovanja Clana 7.1 dovodi do povecate finansijske odgovornosi korisnika – CDW osiguranje i to:
– Gubitak depozita ili dela depozita, u slucaju saobracajne nezgode sa ukljucenim CDW – Kasko osiguranjem sa depozitom.
7.3 Ucesce u steti u slucaju prekoracenja brzine je od 10% do 50%. Obracun se vrsi po sledecim parametrima:
-Prekoracenje brzine do 5% – Ucesce u steti 0%
-Prekoracenje brzine od 5,01% do 14,99% % do – Ucesce u steti 10%
-Prekoracenje brzine od 15,00% do 24,99% % do – Ucesce u steti 20%
-Prekoracenje brzine od 25,00% do 34,99% – Ucecse u steti 30%
-Prekoracenje brzine od 35,00% do 44,99% – Ucecse u steti 40%
-Prekoracenje brzine od 45,00% i vise- Ucecse u steti 50%
Primer obracuna stete: *Procena stete: 5000,00 EUR. Brzina kretanja: 66KM/h. Ogranicenje: 60km/h. Depozit: 1000,00 EUR
Naplata: Depozit 1000,00 EUR + 500,00 EUR Ucesce na osnovu brzine 10%. Ukupno za placanje: 1500,00 EUR
7.4 Nepostovanja Clana 7.1 dovodi do povecate finansijske odgovornosi korisnika – SCDW osiguranje i to: Ucesce u steti od 10% do 50% zavisno od prekoracenja brzine.
7.5 Ucesce u steti u slucaju prekoracenja brzine je od 10% do 50% – SCDW Osiguranje. Obracun se vrsi po sledecim parametrima:
-Prekoracenje brzine do 5% – Ucesce u steti 0%
-Prekoracenje brzine od 5,01% do 14,99% % do – Ucesce u steti 10%
-Prekoracenje brzine od 15,00% do 24,99% % do – Ucesce u steti 20%
-Prekoracenje brzine od 25,00% do 34,99% – Ucecse u steti 30%
-Prekoracenje brzine od 35,00% do 44,99% – Ucecse u steti 40%
-Prekoracenje brzine od 45,00% i vise- Ucecse u steti 50%
Primer obracuna stete: *Procena stete 5000,00 EUR. Brzina kretanja: 66KM/h. Ogranicenje: 60km/h. Depozit – Bez depozita
Naplata: Depozit 0,00 EUR + 500,00 EUR Ucesce na osnovu prekoracenja brzine 10%. Ukupno za placanje: 500,00 EUR
7.6 Kontrola prekoracenja brzine se vrsi putem GPS uredjaja postavljenih u vozilima Clan 6.7

8. Obaveze kompanije – Kodeks ponasanja

8.1. Iznajmljivac je odgovoran u skladu sa lokalnim odredbama zakona o odgovornosti za kvalitet proizvoda.

8.2 Korisnik oslobadja Iznajmljivacabilo kakve materijalne naknade izazvane kvarom, ostecenjem ili saobracajnom nesrecom za vrijeme trajanja najma, i Iznajmljivacse odrice bilo kakve obaveze placanja.

8.3 Korisnik se odrice bilo kakve naknade i povracaja sredstava u slucaju ranijeg vracanja vozila, odo onog navedenog u ugovoru o najmu.

8.4. Iznajmljivac garantuje da ce postovati rezervaciju napravljenu putem nase aplikacije www.cheapcarhire.rent i da ce postupiti po istoj.

Iznajmljivac sebe smatra obaveznim kodom ponašanja za turisticku granu iznajmljivanja i lizing automobilu, koji je objavio Leaseurope. Možete dobiti više detalja na web-sajtu leaseurope.org.

9. Obaveze korisnika rent a car usluga

9.1 Korisnik usluga je prilikom online rezervacije vozila prihvatio uslove najma koje mu je predocio iznajmljivac.

9.2 Korisnik usluga je prilikom preuzimanja vozila prihvatio uslove najma koje mu je predocio iznajmljivac.

9.3 Online rezervacijiom ili potpisivanjem ugovora korisnik se obavezao da ce postovati uslove ugovora, da ce se sa vozilom ponasati u skladu dobrog domacina, i da ce vozilo preuzeti na lokaciji navedenoj u online rezervaciji, datuma navedenog u online rezervaciji, u vrijeme navedeno u online rezervaciji.

9.4 Nepojavljivanje na lokaciji preuzimanja moze dovesti do gubitka kompletnih placenih sredstava (procitaj uslove najma).

9.5 Potpisivanjem ugovora korisnik se obavezao da ce vozilo vratiti na lokaciji navedenu u ugovoru o najmu vozila, datuma navedenog u ugovoru o najmu vozila, u vrijeme navedeno u ugovoru o najmu vozila. Potvrdjujem da cu imati vise od 23 godine na datum vracanja vozila ili manje od 60 godina na datum vracanja vozila. U protivnom obavezna je kupovina dodatnog  osiguranja 10,00 eura po danu.

9.6 Nepojavljivanje na lokaciji vracanja moze dovesti do neprijatne situacije jer Iznajmljivac ce obavijestiti lokalnu policiju da je vozilo otudjeno i za licem i vozilom se izdaje potraga.

9.7 U slucaju kasnjenja na lokaciji vracanja obavezno je obavijestiti putem mejla iznajmljivaca xxxxxxxxx@gmail.com

9.8 Korisnik usluga se obavezuje na nece iznajmljeno vozilo koristiti u alkoholisanom stanju, u slucaju konzumiranja narkotika, za voznju vise osoba nego sto je propisano,za trke, izvan asfaltiranih puteva (put kojim nije prevucen asfaltom), za vucu drugih vozila i prikolica, za upravljanje vozilom lica koja nisu navedena u ugovoru o najmu.

9.9 Korisnik izjavljuje da zna koristiti vozilo koje je iznajmio (automatski ili manuelni menjac), da je ranije vozio vozilo sa takvim menjacem i da je shvatio obuku o osnovnim funkcijama vozila navedenog u ugovoru u najmu. Ukoliko nije shvatio obuku moze traziti od naseg ovlastenog predstavnika da se ista pojasni ili ponovi.

9.10 Svako nepostovanje ovih obaveza proizvodi pravno dejstvo da iznajmlivac naplati zaduzenjem njegove platne kartice, gotovinskog depozita ili na bilo koji drugi zakonski nacin iznos potreban za opravku vozila koja je nastale nepostovanjem gore navedenih odredbi.

9.11 U slucaju nemogucnosti naplate zaduzenjem platne kartice Clan 9.10, pokrenuce se sudski postupak sa zahtjevom za blokadom novca na racunima i imovine do konacnog izmirenja duga.

10. Zavrsne odredbe

10.1 Ovaj Ugovor je sačinjen na Engleskom jeziku, u skladu sa kontinetalnim pravom, verzija na ostalim jezicima se smatra samo prevodom istog.

10.2 U slučaju bilo kakvih nerazumjevanja ili sporova, verzija ugovora na engleskom jeziku je važeća i koristiće se u cilju tumačenja odredaba ovog Ugovora, osim ukoliko nije u skladu sa zakonima maticne drzave gde se iznajmljuje vozilo. U tom slucaju se primenjuju odredbe ugovora pisane na jeziku zemlje u kojoj je izdato vozilo.

10.3. Zvanično objavljeni cjenovnik “Iznajmljivac-a” koji je na snazi u vrijeme sklapanja ovog Ugovora, a koji se prikazuje preko nase aplikacije prilikom online bukinga predstavlja vazecu cenu prilikom najma vozila.

10.4. Izmjene odredaba ovog Ugovora su moguće samo uz pismenu saglasnost obje strane.

10.5 U slučaju spora koji nastane u vezi izvršenja ovog Ugovora, nadlezan je Sud u drzavi izdavanja vozila.

Hvala Vam za rezervaciju vozila koriscenjem nase aplikacije www.cheapcarhire.rent

U slučaju nepostovanja odredbi o uslovima najma, iznajmljivac ima pravo jednostranog raskida ugovora, bez obaveze vraćanja sredstava za dane nekoriscenja vozila.

® 2019 Cheap car hire - All rights reserved
Call Us